27 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Wollongong

null

9577

189

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts - Bachelor of Communication and Media

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$28,176.00 (446,003,074 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education - The Early Years

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,648.00 (437,645,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Primary Education

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$28,464.00 (450,561,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Education

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,648.00 (437,645,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Education

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,744.00 (439,164,867 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,744.00 (439,164,867 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated in Education

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,744.00 (439,164,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Autism

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$13,176.00 (208,565,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Tertiary Teaching and Learning Practices

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - ONE SESSION FULL-TIME, OR PART-TIME EQUIVALENT.

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in TESOL

57 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Adult and Vocational Education

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - ONE YEAR FULL-TIME, OR PART-TIME EQUIVALENT

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,120.00 (429,287,457 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in TESOL

39 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME (2 SESSIONS) OR PART-TIME EQUIVALENT

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,648.00 (437,645,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế