27 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Wollongong

null

7338

135

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts - Bachelor of Communication and Media

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$28,176.00 (465,728,142 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education - The Early Years

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$27,648.00 (457,000,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education - The Early Years (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$27,648.00 (457,000,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Primary Education

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$28,464.00 (470,488,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Primary Education (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$28,464.00 (470,488,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Education

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$27,648.00 (457,000,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

A$27,744.00 (458,587,506 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

A$27,744.00 (458,587,506 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated in Education

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

A$27,744.00 (458,587,506 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Autism

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

A$13,176.00 (217,789,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Tertiary Teaching and Learning Practices

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - One session

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in TESOL

56 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế