65 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Wollongong

null

9577

189

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts (Psychology)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$32,448.00 (513,625,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Bachelor of Commerce

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$32,448.00 (513,625,346 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Bachelor of Laws

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$34,224.00 (541,737,976 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise Science and Rehabilitation

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$31,104.00 (492,350,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health and Physical Education

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,648.00 (437,645,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Indigenous Health)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$30,048.00 (475,635,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical and Health Sciences

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$31,632.00 (500,708,732 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medicinal Chemistry (Honours)

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

13 December 2019

A$32,112.00 (508,306,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing

119 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$30,432.00 (481,713,712 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (Conversion)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$29,760.00 (471,076,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,728.00 (502,228,334 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nutrition Science

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$31,344.00 (496,149,928 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế