58 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Wollongong

null

7338

135

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts (Psychology)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

A$32,448.00 (536,341,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Psychology) - Bachelor of Commerce

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$32,448.00 (536,341,098 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Psychology) - Bachelor of Laws

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$34,224.00 (565,697,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Exercise Science and Rehabilitation

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$31,104.00 (514,125,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health and Physical Education

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$27,648.00 (457,000,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health and Physical Education (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$27,648.00 (457,000,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical and Health Sciences

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$31,632.00 (522,853,230 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing

104 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$30,432.00 (503,018,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing (Conversion)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$29,760.00 (491,910,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$31,728.00 (524,440,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nutrition Science

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$31,344.00 (518,092,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Psychological Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$32,448.00 (536,341,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế