COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

6 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Western Sydney University

australia

8933

229

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Diploma in Information and Communications Technology Extended - ICT

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

A$41,420.00 (687,785,922 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Masters Qualifying Program

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

University Foundation Studies Business Stream (Standard)

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

A$21,100.00 (350,368,975 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

University Foundation Studies in Business (Extended)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

A$31,640.00 (525,387,411 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

University Foundation Studies Science Stream (Extended)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

A$31,640.00 (525,387,411 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

University Foundation Studies Science Stream (Standard)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

A$21,100.00 (350,368,975 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí