9 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại Western Sydney University

australia

14968

238

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Nursing

151 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$29,040.00 (473,352,613 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (Advanced)

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$29,040.00 (473,352,613 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (Graduate Entry)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

A$36,300.00 (591,690,766 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing and Midwifery

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$24,756.00 (403,523,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Nursing

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$28,920.00 (471,396,610 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Nursing (Professional Studies)

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$28,920.00 (471,396,610 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) (Nursing)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$25,085.00 (408,886,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University Foundation Studies Health Science / Nursing Stream (Extended)

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019

A$27,510.00 (448,413,580 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University Foundation Studies Health Science / Nursing Stream (Standard)

37 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.75 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

A$21,000.00 (342,300,443 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa