9 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại Western Sydney University

australia

10377

282

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Nursing

107 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$30,480.00 (477,254,465 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing and Midwifery

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$25,990.00 (406,950,248 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Nursing

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,360.00 (475,375,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Nursing (Professional Studies)

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,360.00 (475,375,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) (Nursing)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$26,340.00 (412,430,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

University Foundation Studies Health Science / Nursing Stream (Extended)

53 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 26 Tháng Mười 2020

A$31,640.00 (495,417,693 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

University Foundation Studies Health Science / Nursing Stream (Standard)

39 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020

A$21,100.00 (330,382,848 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing (Advanced)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$30,480.00 (477,254,465 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing (Graduate Entry)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

A$38,100.00 (596,568,082 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí