28 khóa học Y tại Western Sydney University

15287

179

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Health Science

21 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,480.00 (420,309,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (HPE) - Pathway to Teaching (Secondary)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,480.00 (420,309,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Paramedicine)

31 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$30,840.00 (508,726,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Research

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$27,120.00 (447,362,372 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science

53 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science (Advanced)

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Occupational Therapy

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Podiatric Medicine

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Health Science (Health and Physical Education) (Extended)

18 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019

A$35,175.00 (580,234,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Health Science (Health and Physical Education) (Standard)

14 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$27,825.00 (458,991,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Health Science (Standard)

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$27,825.00 (458,991,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa