15 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại Western Sydney University

15483

179

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Information and Communications Technology (Advanced)

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,360.00 (484,312,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology (Health Information Management)

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,360.00 (484,312,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology (ICT)

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,360.00 (484,312,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Arts

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,360.00 (484,312,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,360.00 (484,312,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business (Accounting)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,360.00 (484,312,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$28,480.00 (469,796,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology (Extended)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019

A$34,125.00 (562,914,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology (Fast Track)

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 0.75 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019, 28 Tháng Mười 2019

A$23,100.00 (381,049,808 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology (Health Information Management) - Extended

Học nghề

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019

A$34,125.00 (562,914,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology - (Standard)

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$25,725.00 (424,350,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Information and Communications Technology

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 YEAR OR 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$31,680.00 (522,582,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa