5 khóa học Khoa học Môi trường tại Western Sydney University

australia

14676

259

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Science (Environmental Futures)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,040.00 (454,421,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Environmental Health)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,040.00 (454,421,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in (Hawkesbury Institute for Environment) - HIE

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$28,424.00 (444,781,987 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Health Science (Occupational Health and Safety)

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$27,320.00 (427,506,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) (Hawkesbury Institute for Environment) - HIE

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$27,122.00 (424,408,142 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa