8 khóa học Khoa học Môi trường tại Western Sydney University

australia

15125

203

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Natural Science (Environmental Management)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,040.00 (469,892,761 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Environmental Science)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$29,040.00 (469,892,761 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Climate Change

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (447,239,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Conservation Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (447,239,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Environmental Consulting

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (447,239,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in (Hawkesbury Institute for Environment) - HIE

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$28,424.00 (459,925,339 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Health Science (Occupational Health and Safety)

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$27,320.00 (442,061,647 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) (Hawkesbury Institute for Environment) - HIE

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$27,122.00 (438,857,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa