8 khóa học Khoa học Môi trường tại Western Sydney University

15818

199

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Natural Science (Environmental Management)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$29,040.00 (482,588,709 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Environmental Science)

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (482,588,709 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Climate Change

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Conservation Biology

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Environmental Consulting

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in (Hawkesbury Institute for Environment) - HIE

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$28,424.00 (472,351,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Health Science (Occupational Health and Safety)

23 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,320.00 (454,005,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) (Hawkesbury Institute for Environment) - HIE

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$27,122.00 (450,715,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa