17 khóa học Khoa học đại cương tại Western Sydney University

15483

179

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Natural Science (Advanced)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Natural Science (Animal Science)

109 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Natural Science (Environmental Management)

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Advanced Science)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Zoology) / Bachelor of Natural Science (Animal Science)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$27,640.00 (455,940,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - General Biology

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (455,940,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science / Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science / Bachelor of International Studies

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (479,034,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Extended)

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$36,750.00 (606,215,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Standard)

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$32,025.00 (528,273,598 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Science

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$28,424.00 (468,872,717 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Data Science

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa