4 khóa học Toán học tại Western Sydney University

australia

14767

255

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Science - Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,040.00 (456,687,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing, Engineering, Mathematics

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$25,757.00 (405,058,536 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) (Computing and Mathematics)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

A$25,085.00 (394,490,561 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Research - Science, Technology, Engineering and Mathematics

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,616.00 (497,198,069 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa