8 khóa học Sinh học tại Western Sydney University

15818

199

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Science (Biological Sciences)

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (482,588,709 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Zoology)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$29,040.00 (482,588,709 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Zoology) / Bachelor of Natural Science (Animal Science)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Biochemistry

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Conservation Biology

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - General Biology

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Marine Biology

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Microbiology

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$27,640.00 (459,323,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa