30 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Western Sydney University

null

13021

298

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Arts (Dean's Scholars)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,240.00 (410,023,157 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Music Performance

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,240.00 (410,023,157 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts / Bachelor of Creative Industries

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,080.00 (438,774,781 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication / Bachelor of Creative Industries

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,080.00 (438,774,781 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Industries

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,080.00 (438,774,781 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design / Bachelor of Creative Industries

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,080.00 (438,774,781 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design and Technology

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (515,654,123 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Graphic Design / Pathway to Teaching Secondary

187 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,080.00 (438,774,781 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Industrial Design

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (515,654,123 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Industrial Design (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (515,654,123 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Arts

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$30,840.00 (481,902,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,080.00 (438,774,781 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí