27 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Western Sydney University

null

14698

279

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Arts - Music Performance

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (398,785,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Musicology

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (398,785,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts / Bachelor of Creative Industries

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,760.00 (426,859,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication / Bachelor of Creative Industries

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,760.00 (426,859,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Industries

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,760.00 (426,859,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design / Bachelor of Creative Industries

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,760.00 (426,859,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design and Technology

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,440.00 (501,512,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Graphic Design / Pathway to Teaching Secondary

168 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$26,760.00 (426,859,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Industrial Design

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,440.00 (501,512,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Industrial Design (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,440.00 (501,512,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$26,760.00 (426,859,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music / Bachelor of Creative Industries

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$26,760.00 (426,859,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí