15 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại Western Sydney University

null

14927

239

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Information and Communications Technology (Advanced)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,360.00 (478,568,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology (Health Information Management)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$29,360.00 (478,568,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology (ICT)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,360.00 (478,568,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Arts

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$29,360.00 (478,568,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,360.00 (478,568,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business (Accounting)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$29,360.00 (478,568,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$28,480.00 (464,224,601 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology (Extended)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019

A$34,125.00 (556,238,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology (Fast Track)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.75 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019

A$23,100.00 (376,530,487 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology (Health Information Management) - Extended

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019

A$34,125.00 (556,238,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology - (Standard)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

A$25,725.00 (419,318,043 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Information and Communications Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR OR 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$31,680.00 (516,384,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa