12 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại Western Sydney University

null

10589

283

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Information and Communications Technology (Advanced)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (470,032,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information and Communications Technology (ICT)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (470,032,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Arts

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$30,840.00 (470,032,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (470,032,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business (Accounting)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (470,032,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Laws

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,880.00 (455,401,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Information and Communications Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR OR 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,280.00 (507,220,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Information and Communications Technology

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,280.00 (507,220,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Information and Communications Technology (Advanced)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS OR 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,280.00 (507,220,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Information and Communications Technology (Research)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,280.00 (507,220,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Information and Communications Technology Extended - ICT

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

A$41,420.00 (631,282,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Information and Communications Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 YEARS OR 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$33,280.00 (507,220,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí