15 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại Western Sydney University

null

14840

283

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Information and Communications Technology (Advanced)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (461,794,964 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology (Health Information Management)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,360.00 (461,794,964 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology (ICT)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (461,794,964 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Arts

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,360.00 (461,794,964 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (461,794,964 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business (Accounting)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (461,794,964 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,480.00 (447,953,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology (Extended)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$32,500.00 (511,183,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology (Fast Track)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.75 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020, 29 Tháng Sáu 2020

A$22,000.00 (346,031,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology - (Standard)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 29 Tháng Sáu 2020

A$24,500.00 (385,353,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Information and Communications Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 YEARS OR 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,680.00 (498,285,574 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Information and Communications Technology

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR OR 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,680.00 (498,285,574 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí