19 khóa học Khoa học Máy tính tại Western Sydney University

null

10490

284

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Computer Science

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (482,891,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Science (Advanced)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$30,840.00 (482,891,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Cyber Security and Behaviour

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$26,240.00 (410,864,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Data Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (482,891,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Entrepreneurship (Games Design and Simulation)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (482,891,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Systems

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 30 Tháng Mười Một 2020

A$30,840.00 (482,891,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Systems (Advanced)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (482,891,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Systems (Advanced) / Bachelor of Business

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (482,891,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Systems (Advanced) / Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,880.00 (467,859,692 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Systems / Bachelor of Business

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,840.00 (482,891,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Systems / Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,880.00 (467,859,692 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Data Science)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$30,480.00 (477,254,465 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí