18 khóa học Khoa học Máy tính tại Western Sydney University

null

14645

275

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Computer Science

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (467,261,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cyber Security and Behaviour

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (397,872,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Data Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (467,261,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Entrepreneurship (Games Design and Simulation)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (467,261,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Systems

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (467,261,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Systems (Advanced)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (467,261,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Systems (Advanced) / Bachelor of Business

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (467,261,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Systems (Advanced) / Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,480.00 (453,256,386 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Systems / Bachelor of Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,360.00 (467,261,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Systems / Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,480.00 (453,256,386 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Data Science)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,040.00 (462,168,731 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Data Science) - (Pathway to Teaching Primary/Secondary)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,040.00 (462,168,731 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa