350 khóa học tại Western Sydney University

null

14117

302

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Accounting

123 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

A$26,760.00 (421,888,805 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Accounting / Bachelor of Laws

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,480.00 (449,005,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Anthropology

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (394,141,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Architectural Design

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,440.00 (495,672,049 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Dean's Scholars) - Anthropology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (394,141,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Interpreting and Translation)

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$26,760.00 (421,888,805 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Birth - 5/Birth - 12)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (394,141,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Primary)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (394,141,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Primary) Dean's Scholars

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (394,141,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Secondary)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,000.00 (394,141,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Secondary) Dean's Scholars

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 29 Tháng Sáu 2020

A$25,000.00 (394,141,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (with a key program in Psychology)

75 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$23,800.00 (375,222,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí