342 khóa học tại Western Sydney University

null

14982

242

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Bachelor of Accounting

110 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019

A$26,760.00 (438,711,345 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Accounting / Bachelor of Laws

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$28,480.00 (466,909,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Anthropology

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,000.00 (409,857,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Architectural Design

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$31,440.00 (515,436,647 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Dean's Scholars) - Anthropology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,000.00 (409,857,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Interpreting and Translation)

76 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$26,760.00 (438,711,345 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Birth - 5/Birth - 12)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,000.00 (409,857,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Primary) Dean's Scholars

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,000.00 (409,857,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Secondary) Dean's Scholars

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,000.00 (409,857,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (with a key program in Psychology)

72 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$23,800.00 (390,184,231 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Anthropology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,000.00 (409,857,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Arabic

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,000.00 (409,857,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tây Sydney, top 2% các trường đại học thế giới, có 80% nghiên cứu được xếp hạng tiêu chuẩn hoặc vượt chuẩn toàn cầu.

  • Xếp trong top 2% các trường đại học thế giới
  • Đại học số 1 Sydney về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng
  • Có 10 khu học xá trên khắp vùng Tây Sydney
  • Mang đến môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa