355 khóa học tại Western Sydney University

australia

5837

130

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Accounting

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$28,960.00 (482,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accounting / Bachelor of Laws

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$30,800.00 (513,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Medical Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$32,000.00 (533,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022

A$32,000.00 (533,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Data Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$32,400.00 (540,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Architectural Design

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022

A$33,040.00 (550,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Dean's Scholars)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$26,240.00 (437,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Interpreting and Translation)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$28,080.00 (468,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Birth - 5/Birth - 12)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$26,240.00 (437,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Primary)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$26,240.00 (437,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Primary) Dean's Scholars

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$26,240.00 (437,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Secondary)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022, 25 Tháng Bảy 2022

A$26,240.00 (437,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Western Sydney University

Đại học Tây Sydney thuộc nhóm 2% các trường đại học hàng đầu thế giới, và đặt sinh viên vào trung tâm của trải nghiệm đại học.

  • Được THE xếp hạng trong 250 đại học hàng đầu trên thế giới
  • Xếp hạng 34 trong các trường Đại học Trẻ tuổi trên toàn cầu
  • Cấp nhiều chương trình học bổng hơn bao giờ hết
  • 49.200 sinh viên, trong đó có 6.300 sinh viên quốc tế

Tư vấn du học