Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

116 khóa học bậc đại học tại University of Technology Sydney - UTS

australia

4915

80

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Bachelor of Business

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 7 Tháng Tám 2023

A$42,816.00 (713,600,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

A$53,520.00 (892,000,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Bachelor of International Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

A$42,816.00 (713,600,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Bachelor of Laws

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 7 Tháng Tám 2023

A$48,048.00 (800,800,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Bachelor of Sustainability and Environment

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 7 Tháng Tám 2023

A$42,816.00 (713,600,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Master of Teaching in Secondary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

A$42,816.00 (713,600,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Communication (Media Business) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 7 Tháng Tám 2023

A$48,120.00 (802,000,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Communication (Media Business) Bachelor of Laws

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 7 Tháng Tám 2023

A$48,048.00 (800,800,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Communication (Social and Political Sciences)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 7 Tháng Tám 2023

A$38,496.00 (641,600,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Communication (Social and Political Sciences) Bachelor of Creative Intelligence and I ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

A$48,120.00 (802,000,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Communication (Social and Political Sciences) Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 7 Tháng Tám 2023

A$48,048.00 (800,800,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Communication (Strategic Communication) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

A$48,120.00 (802,000,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Technology Sydney - UTS

UTS tự hào về cuộc sống đa văn hóa trên khu học xá và các khóa học sáng tạo, giúp sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng cho công việc hôm nay và tương lai.

  • Đại học Trẻ tuổi Số 1 của Úc
  • Nằm trong khu vực sáng tạo và kỹ thuật số của Sydney
  • Việc dạy và học chú trọng thực hành thực nghiệm
  • Cấp hơn 12 triệu AUD học bổng và trợ cấp

Tư vấn du học