361 khóa học tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20023

292

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02018v6 PhD - Doctor of Philosophy in Engineering

42 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (610,445,983 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02041v4 PhD - Doctor of Philosophy in Education

20 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (445,221,967 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02048v4 PhD - Doctor of Philosophy in Business

40 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (556,212,146 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02050v1 Doctor of Education

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (445,221,967 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02058v2 PhD - Doctor of Philosophy in Economics

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (556,212,146 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03001v4 Master of Architecture (Research)

264 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$30,530.00 (481,325,307 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03017v6 Master of Engineering (Research)

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (610,445,983 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (635,198,055 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03047v2 Master of Education (Research)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (445,221,967 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04018v6 MBA - Master of Business Administration

288 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,910.00 (660,738,408 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04048v7 Master of Finance

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (648,125,888 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04235v2 Master of Architecture

164 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (610,445,983 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá