11 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20078

286

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02041v4 PhD - Doctor of Philosophy in Education

20 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (449,177,276 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02050v1 Doctor of Education

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (449,177,276 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03047v2 Master of Education (Research)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (449,177,276 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04255v2 Master of Teaching in Secondary Education

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$27,120.00 (431,362,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04305v1 Master of Applied Linguistics and TESOL

113 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,780.00 (505,483,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04307v1 Master of Education (Learning and Leadership)

129 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,780.00 (505,483,492 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C06116v1 Graduate Diploma in Applied Linguistics and TESOL

56 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,780.00 (505,483,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10349v3 Bachelor of Education Bachelor of Arts in International Studies

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,380.00 (530,932,630 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10350v3 Bachelor of Arts Bachelor of Education

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,380.00 (530,932,630 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C11254v1 Graduate Certificate in Applied Linguistics and TESOL

78 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C20056v1 Diploma in Information Technology Professional Practice

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,580.00 (693,170,881 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá