12 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Technology Sydney - UTS

australia

14119

240

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Bachelor of Arts Bachelor of Education

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$33,380.00 (522,662,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education Bachelor of Arts in International Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME OR 8 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Một 2021

A$28,240.00 (442,180,646 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Education

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME OR 8 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Một 2021

A$28,240.00 (442,180,646 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Learning Analytics

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Một 2021

A$35,280.00 (552,412,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Applied Linguistics and TESOL

55 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR FULL TIME OR 2 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,780.00 (497,609,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Learning and Leadership)

94 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS FULL TIME OR 3 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,780.00 (497,609,807 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Research)

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS FULL TIME OR 4 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Một 2021

A$28,240.00 (442,180,646 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Teaching in Secondary Education

40 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$27,120.00 (424,643,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Information Technology Professional Practice

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Applied Linguistics and TESOL

72 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 YEARS FULL TIME OR 1 YEAR PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Linguistics and TESOL

100 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS FULL TIME OR 3 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,780.00 (497,609,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá