88 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Technology Sydney - UTS

australia

14138

241

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Bachelor of Business - Economics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL TIME OR 6 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$38,060.00 (595,941,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Bachelor of Arts in International Studies

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$38,060.00 (595,941,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Creative Writing)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$35,280.00 (552,412,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Creative Writing) Bachelor of Arts in International Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Creative Writing) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$35,280.00 (552,412,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Creative Writing) Bachelor of Laws

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$44,470.00 (696,309,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Digital and Social Media) Bachelor of Creative Intelligence and Innova ...

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$35,280.00 (552,412,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Digital and Social Media) Bachelor of Laws

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$44,470.00 (696,309,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Journalism)

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$40,290.00 (630,859,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Journalism) Bachelor of Arts in International Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$40,290.00 (630,859,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Journalism) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$40,290.00 (630,859,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Journalism) Bachelor of Laws

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$44,470.00 (696,309,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá