90 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20021

286

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02019v3 PhD - Doctor of Philosophy in Humanities and Social Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (449,177,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02039v3 PhD - Doctor of Philosophy in International Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$29,400.00 (467,627,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02058v2 PhD - Doctor of Philosophy in Economics

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (561,153,481 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03018v4 Master of Arts (Research) in Humanities and Social Sciences

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (449,177,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03034v4 Master of Arts (Research) in International Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$29,400.00 (467,627,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04109v7 Master of Arts in Creative Writing

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (518,526,175 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04222v1 Master of Interaction Design

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,580.00 (693,170,881 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04234v1 Master of Interaction Design (Extension)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,580.00 (693,170,881 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04257v1 Master of Local Government

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$24,560.00 (390,644,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04272v2 Master of Environmental Engineering Management

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (615,869,126 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04305v1 Master of Applied Linguistics and TESOL

113 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,780.00 (505,483,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04321v1 Master of Advanced Journalism

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (561,153,481 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá