5 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of Technology Sydney - UTS

australia

14137

241

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Advanced Master of Business Administration

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$41,910.00 (656,224,890 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor Master of Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$49,100.00 (768,805,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration

230 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 YEARS FULL TIME OR 4 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$41,910.00 (656,224,890 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration in Entrepreneurship

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$41,910.00 (656,224,890 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Engineering Management Master of Business Administration

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 YEARS FULL TIME OR 4 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$38,720.00 (606,276,014 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá