7 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of Technology Sydney - UTS

australia

19981

289

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C04018v6 MBA - Master of Business Administration

286 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,910.00 (660,738,408 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04250v2 Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

46 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$49,100.00 (774,093,435 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04250v2 Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$49,100.00 (774,093,435 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04274v1 Master of Engineering Management / MBA - Master of Business Administration

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (610,445,983 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04274v1 Master of Engineering Management / MBA - Master of Business Administration

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (610,445,983 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04304v4 MBA - Master of Business Administration in Entrepreneurship

63 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$41,910.00 (660,738,408 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04367v1 MBA - Advanced Master of Business Administration

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,910.00 (660,738,408 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá