7 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20437

280

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C03048v3 Master of Nursing (Research)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (575,064,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04228v2 Master of Advanced Nursing

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (575,064,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C07044v4 Graduate Diploma in Advanced Nursing

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (575,064,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09018v6 Bachelor of Nursing (Honours)

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (620,378,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10122v11 Bachelor of Nursing

103 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (620,378,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10123v7 Bachelor of Nursing Bachelor of Arts in International Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (620,378,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10351v2 Bachelor of Nursing Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (620,378,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá