7 khóa học Dược tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20169

258

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02056v1 PhD - Doctor of Philosophy in Pharmacy

77 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (509,697,726 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03053v1 Master of Pharmacy (Research)

174 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (509,697,726 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03054v1 Master of Pharmaceutical Sciences (Research)

60 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (509,697,726 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04252v2 Master of Pharmacy

138 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$39,920.00 (645,940,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04253v1 Master of Pharmacy (International)

94 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$39,920.00 (645,940,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09077v1 Bachelor of Medicinal Chemistry (Honours)

103 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,210,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10354v2 Bachelor of Medicinal Chemistry Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$37,650.00 (609,210,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá