14 khóa học Y tại University of Technology Sydney - UTS

18999

261

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C04241v2 Master of Science in Medical Biotechnology

23 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04265v2 Master of Science (Extension) in Medical Biotechnology

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (639,937,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04386v1 Master of Speech Pathology

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$50,600.00 (843,691,001 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09031v3 Bachelor of Medical Science (Honours)

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (627,766,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09074v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$39,920.00 (665,615,509 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10131v6 Bachelor of Medical Science Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$42,360.00 (706,299,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10163v4 Bachelor of Medical Science Bachelor of Business

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (627,766,130 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (627,766,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10184v5 Bachelor of Medical Science

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (627,766,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10186v9 Bachelor of Health Science in Traditional Chinese Medicine

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$35,470.00 (591,417,388 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10330v2 Bachelor of Science Bachelor of Creative Intelligence

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$37,650.00 (627,766,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10347v2 Bachelor of Advanced Science in Infection and Immunity

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (639,937,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã dành học bổng và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế với tổng trị giá 30 triệu đô la Úc trong vòng 5 năm tới.

  • Trường Đại học trẻ tuổi số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình gắn liền thực tiễn cho sinh viên
  • Là thành viên của Mạng lưới Công nghệ Úc
  • Đã đầu tư 1.3 tỉ đô la Úc vào cơ sở thiết bị trên khu học xá