14 khóa học Y tại University of Technology Sydney - UTS

australia

14226

243

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Bachelor of Advanced Science in Pre-Medicine

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$40,290.00 (614,060,019 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$41,910.00 (638,750,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL TIME OR 6 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$32,600.00 (496,856,704 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL TIME OR 6 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$39,520.00 (602,324,446 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$39,520.00 (602,324,446 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$44,470.00 (677,767,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Medical Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL TIME OR 6 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$39,520.00 (602,324,446 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$39,520.00 (602,324,446 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Medical Science Bachelor of Business

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME OR 8 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$39,520.00 (602,324,446 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Medical Science Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME OR 8 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$39,520.00 (602,324,446 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Speech Pathology

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME OR 8 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Một 2021

A$33,070.00 (504,019,976 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Speech and Language Sciences (Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS FULL TIME OR 4 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Một 2021

A$33,070.00 (504,019,976 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá