14 khóa học Y tại University of Technology Sydney - UTS

20164

258

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C04241v2 Master of Science in Medical Biotechnology

35 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04265v2 Master of Science (Extension) in Medical Biotechnology

23 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (621,022,182 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04386v1 Master of Speech Pathology

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$50,600.00 (818,752,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09031v3 Bachelor of Medical Science (Honours)

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,210,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09074v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$39,920.00 (645,940,738 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10131v6 Bachelor of Medical Science Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$42,360.00 (685,422,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10163v4 Bachelor of Medical Science Bachelor of Business

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,210,140 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,210,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10184v5 Bachelor of Medical Science

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,210,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10186v9 Bachelor of Health Science in Traditional Chinese Medicine

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$35,470.00 (573,935,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10330v2 Bachelor of Science Bachelor of Creative Intelligence

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$37,650.00 (609,210,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10347v2 Bachelor of Advanced Science in Infection and Immunity

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (621,022,182 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá