15 khóa học Y tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20336

281

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02066v1 PhD - Doctor of Philosophy in Speech Pathology

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (539,041,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04386v1 Master of Speech Pathology

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$53,120.00 (865,857,121 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09074v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$41,910.00 (683,133,884 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10131v6 Bachelor of Medical Science Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,470.00 (724,861,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10162v6 Bachelor of Science in Medical Science Bachelor of Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (644,176,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10163v4 Bachelor of Medical Science Bachelor of Business

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (644,176,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10167v4 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$39,520.00 (644,176,834 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10184v6 Bachelor of Medical Science

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (644,176,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10186v9 Bachelor of Health Science in Traditional Chinese Medicine

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,240.00 (607,012,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10242v2 Bachelor of Science in Medical Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (644,176,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10243v2 Bachelor of Science in Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$39,520.00 (644,176,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10330v2 Bachelor of Science in Medical Science Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$39,520.00 (644,176,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá