27 khóa học Y tế và sức khỏe bậc cao học tại University of Technology Sydney - UTS

australia

18632

286

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Graduate Certificate in Health Policy

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Advanced Nursing

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (562,697,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Health Policy

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,400.00 (468,914,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Health Services Management

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (562,697,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Public Health

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (562,697,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Advanced Health Services Management

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (562,697,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Advanced Nursing

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (562,697,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Psychology

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$41,110.00 (655,682,527 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Genetic Counselling

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Sáu 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$50,070.00 (798,589,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Genetic Counselling (Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (527,448,824 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Health Services (Research)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (562,697,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Health Services Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (562,697,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá