49 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Technology Sydney - UTS

19155

257

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02024v4 PhD - Doctor of Philosophy in Health

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (558,367,102 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02056v1 PhD - Doctor of Philosophy in Pharmacy

64 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (523,469,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02059v1 PhD - Doctor of Philosophy in Orthoptics

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (523,469,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02060v1 PhD - Doctor of Philosophy in Clinical Psychology

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (523,469,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02061v1 PhD - Doctor of Philosophy in Public Health

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (558,367,102 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02063v1 PhD - Doctor of Philosophy in Physiotherapy

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (523,469,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03048v3 Master of Nursing (Research)

23 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (558,367,102 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03049v3 Master of Midwifery (Research)

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (558,367,102 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03050v3 Master of Health Services (Research)

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (558,367,102 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03053v1 Master of Pharmacy (Research)

160 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (523,469,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03054v1 Master of Pharmaceutical Sciences (Research)

53 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (523,469,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03056v1 Master of Orthoptics (Research)

21 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (523,469,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã dành học bổng và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế với tổng trị giá 30 triệu đô la Úc trong vòng 5 năm tới.

  • Trường Đại học trẻ tuổi số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình gắn liền thực tiễn cho sinh viên
  • Là thành viên của Mạng lưới Công nghệ Úc
  • Đã đầu tư 1.3 tỉ đô la Úc vào cơ sở thiết bị trên khu học xá