49 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20384

271

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02024v4 PhD - Doctor of Philosophy in Health

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (541,670,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02056v1 PhD - Doctor of Philosophy in Pharmacy

79 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (507,815,885 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02059v1 PhD - Doctor of Philosophy in Orthoptics

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (507,815,885 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02060v1 PhD - Doctor of Philosophy in Clinical Psychology

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (507,815,885 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02061v1 PhD - Doctor of Philosophy in Public Health

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (541,670,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02063v1 PhD - Doctor of Philosophy in Physiotherapy

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (507,815,885 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03048v3 Master of Nursing (Research)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (541,670,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03049v3 Master of Midwifery (Research)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (541,670,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03050v3 Master of Health Services (Research)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$33,600.00 (541,670,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03053v1 Master of Pharmacy (Research)

176 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (507,815,885 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03054v1 Master of Pharmaceutical Sciences (Research)

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (507,815,885 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03056v1 Master of Orthoptics (Research)

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$31,500.00 (507,815,885 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá