4 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may tại University of Technology Sydney - UTS

19155

257

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C09060v1 Bachelor of Design (Honours) in Fashion and Textiles

65 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10306v1 Bachelor of Design in Fashion and Textiles

78 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10307v1 Bachelor of Design in Fashion and Textiles Bachelor of Arts in International Studies

34 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10321v2 Bachelor of Design in Fashion and Textiles Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã dành học bổng và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế với tổng trị giá 30 triệu đô la Úc trong vòng 5 năm tới.

  • Trường Đại học trẻ tuổi số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình gắn liền thực tiễn cho sinh viên
  • Là thành viên của Mạng lưới Công nghệ Úc
  • Đã đầu tư 1.3 tỉ đô la Úc vào cơ sở thiết bị trên khu học xá