9 khóa học Nghệ thuật tại University of Technology Sydney - UTS

19188

256

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02020v2 Doctor of Creative Arts

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$26,900.00 (447,026,043 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04109v7 Master of Arts in Creative Writing

10 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$31,050.00 (515,991,027 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04322v1 Master of Animation and Visualisation

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

A$33,600.00 (558,367,102 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09056v1 Bachelor of Design (Honours) in Animation

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (625,670,279 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10273v2 Bachelor of Design in Animation

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10274v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Arts in International Studies

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10356v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10388v1 Bachelor of Forensic Science Bachelor of Arts in International Studies

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (625,670,279 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã dành học bổng và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế với tổng trị giá 30 triệu đô la Úc trong vòng 5 năm tới.

  • Trường Đại học trẻ tuổi số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình gắn liền thực tiễn cho sinh viên
  • Là thành viên của Mạng lưới Công nghệ Úc
  • Đã đầu tư 1.3 tỉ đô la Úc vào cơ sở thiết bị trên khu học xá