8 khóa học Nghệ thuật tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20381

273

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02020v2 Doctor of Creative Arts

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$26,900.00 (432,949,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04109v7 Master of Arts in Creative Writing

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$31,050.00 (499,743,031 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04322v1 Master of Animation and Visualisation

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

A$33,600.00 (540,784,729 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (605,968,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10273v2 Bachelor of Design in Animation

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (612,567,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10274v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Arts in International Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (612,567,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10356v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (612,567,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10388v1 Bachelor of Forensic Science Bachelor of Arts in International Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (605,968,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá