18 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20078

286

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02020v2 Doctor of Creative Arts

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (449,177,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03012v4 Master of Design (Research)

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$30,530.00 (485,601,354 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03044v2 Master of Creative Arts (Research)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (449,177,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04322v1 Master of Animation and Visualisation

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

A$35,280.00 (561,153,481 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10271v4 Bachelor of Design in Interior Architecture

114 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (605,371,357 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10272v3 Bachelor of Design in Interior Architecture Bachelor of Arts in International Studies

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (605,371,357 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10273v2 Bachelor of Design in Animation

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (605,371,357 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10274v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Arts in International Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (605,371,357 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10276v1 Bachelor of Music and Sound Design

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$40,290.00 (640,841,092 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10277v1 Bachelor of Music and Sound Design Bachelor of Arts in International Studies

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$40,290.00 (640,841,092 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10304v2 Bachelor of Design in Product Design

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (605,371,357 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10305v2 Bachelor of Design in Product Design Bachelor of Arts in International Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (605,371,357 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá