12 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20437

278

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C04295v2 Master of Information Technology

140 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,580.00 (710,354,920 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04296v2 Master of Information Technology (Extension)

40 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,910.00 (683,133,884 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10026v4 Bachelor of Business - Information Technology

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (620,378,803 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10148v4 Bachelor of Science in Information Technology

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$42,700.00 (696,010,901 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10219v4 Bachelor of Business Bachelor of Science in Information Technology

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$42,700.00 (696,010,901 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10239v1 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Arts in International Studies

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$42,700.00 (696,010,901 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10245v3 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Laws

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,470.00 (724,861,938 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10327v2 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Creative Intelligence and Inno ...

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$42,700.00 (696,010,901 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10345v1 Bachelor of Science in Information Technology Diploma in Information Technology Professi ...

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$42,700.00 (696,010,901 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C11142v7 Graduate Certificate in Information Technology

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C11247v1 Graduate Certificate in Information Technology Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C20056v1 Diploma in Information Technology Professional Practice

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,580.00 (710,354,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá