15 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20179

258

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02029v4 PhD - Doctor of Philosophy in Information Technology

49 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$34,180.00 (553,062,485 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04018v6 MBA - Master of Business Administration in Information Technology

46 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$39,920.00 (645,940,738 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04295v2 Master of Information Technology

132 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$41,510.00 (671,668,337 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04296v2 Master of Information Technology (Extension)

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$39,920.00 (645,940,738 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09019v4 Bachelor of Science (Honours) in Information Technology

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$40,680.00 (658,238,207 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10026v4 Bachelor of Business - Information Technology

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$36,260.00 (586,718,716 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10148v4 Bachelor of Science in Information Technology

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$40,680.00 (658,238,207 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10219v4 Bachelor of Business Bachelor of Science in Information Technology

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$40,680.00 (658,238,207 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10239v1 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Arts in International Studies

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$40,680.00 (658,238,207 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10245v3 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Laws

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$42,360.00 (685,422,085 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10327v2 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Creative Intelligence and Inno ...

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$40,680.00 (658,238,207 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10345v1 Bachelor of Science in Information Technology Diploma in Information Technology Professi ...

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$40,680.00 (658,238,207 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá