15 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại University of Technology Sydney - UTS

19155

257

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02029v4 PhD - Doctor of Philosophy in Information Technology

31 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$34,180.00 (568,005,581 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04018v6 MBA - Master of Business Administration in Information Technology

27 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$39,920.00 (663,393,295 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04295v2 Master of Information Technology

107 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$41,510.00 (689,816,023 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04296v2 Master of Information Technology (Extension)

34 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$39,920.00 (663,393,295 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09019v4 Bachelor of Science (Honours) in Information Technology

58 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$40,680.00 (676,023,027 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10026v4 Bachelor of Business - Information Technology

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10148v4 Bachelor of Science in Information Technology

49 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$40,680.00 (676,023,027 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10219v4 Bachelor of Business Bachelor of Science in Information Technology

26 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$40,680.00 (676,023,027 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10239v1 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Arts in International Studies

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$40,680.00 (676,023,027 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10245v3 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Laws

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$42,360.00 (703,941,382 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10327v2 Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Creative Intelligence and Inno ...

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$40,680.00 (676,023,027 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10345v1 Bachelor of Science in Information Technology Diploma in Information Technology Professi ...

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$40,680.00 (676,023,027 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã dành học bổng và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế với tổng trị giá 30 triệu đô la Úc trong vòng 5 năm tới.

  • Trường Đại học trẻ tuổi số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình gắn liền thực tiễn cho sinh viên
  • Là thành viên của Mạng lưới Công nghệ Úc
  • Đã đầu tư 1.3 tỉ đô la Úc vào cơ sở thiết bị trên khu học xá