12 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại University of Technology Sydney - UTS

australia

17866

280

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Bachelor of Business - Information Technology

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (594,721,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Bachelor of Science in Information Technology

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$42,700.00 (667,225,183 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Arts in International Studies

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$42,700.00 (667,225,183 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$42,700.00 (667,225,183 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Information Technology Bachelor of Laws

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,470.00 (694,882,995 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Information Technology Diploma in Information Technology Professional Prac ...

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$42,700.00 (667,225,183 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information Technology Professional Practice

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,580.00 (680,975,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Information Technology

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Information Technology Studies

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology

182 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,580.00 (680,975,959 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Information Technology

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$42,700.00 (667,225,183 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology (Extension)

60 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,910.00 (654,880,736 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá