14 khóa học Khoa học Máy tính tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20489

282

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02029v5 PhD - Doctor of Philosophy in Information Systems, Software Engineering, Analytics

62 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (572,336,494 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02047v2 PhD - Doctor of Philosophy in Computer Systems

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (572,336,494 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02062v1 PhD - Doctor of Philosophy in Learning Analytics

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (562,765,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03025v5 Master of Science (Research) in Computing Sciences

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (572,336,494 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03064v1 Master of Learning Analytics (Research)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (562,765,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04160v7 Master of Science in Internetworking

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$46,260.00 (737,912,102 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04224v4 Master of Science in Internetworking (Extension)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$46,260.00 (737,912,102 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04298v1 Master of Digital Information Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (520,015,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04372v1 Master of Data Science and Innovation

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS FULL TIME OR 4 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Sáu 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$39,520.00 (630,399,616 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

C07125v1 Graduate Diploma in Digital Information Management

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (520,015,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09119v1 Bachelor of Computing Science (Honours)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$42,700.00 (681,125,092 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10229v4 Bachelor of Science in Games Development

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$42,700.00 (681,125,092 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá