14 khóa học Khoa học Máy tính tại University of Technology Sydney - UTS

australia

17323

279

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Bachelor of Advanced Science in Advanced Materials and Data Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (618,561,214 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computing Science (Honours)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$42,700.00 (655,561,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Games Development

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$42,700.00 (655,561,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Internetworking

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Digital Information Management

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (500,498,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Data Science and Innovation

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS FULL TIME OR 4 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Sáu 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$39,520.00 (606,739,617 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Digital Information Management

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (500,498,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Learning Analytics (Research)

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (541,644,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Research) in Computing Sciences

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (550,855,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Internetworking

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$46,260.00 (710,216,971 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Internetworking (Extension)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$46,260.00 (710,216,971 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Systems

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (550,855,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá