27 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20354

283

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02029v5 PhD - Doctor of Philosophy in Information Systems, Software Engineering, Analytics

66 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (565,533,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02047v2 PhD - Doctor of Philosophy in Computer Systems

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (565,533,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02062v1 PhD - Doctor of Philosophy in Learning Analytics

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (556,076,614 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03025v5 Master of Science (Research) in Computing Sciences

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (565,533,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03064v1 Master of Learning Analytics (Research)

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (556,076,614 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04160v7 Master of Science in Internetworking

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$46,260.00 (729,141,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04224v4 Master of Science in Internetworking (Extension)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$46,260.00 (729,141,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04295v2 Master of Information Technology

164 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,580.00 (686,899,628 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04296v2 Master of Information Technology (Extension)

47 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,910.00 (660,577,407 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04298v1 Master of Digital Information Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (513,834,967 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04322v1 Master of Animation and Visualisation

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

A$35,280.00 (556,076,614 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04372v1 Master of Data Science and Innovation

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS FULL TIME OR 4 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Sáu 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$39,520.00 (622,906,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá