7 khóa học Marketing tại University of Technology Sydney - UTS

19155

257

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C04018v6 MBA - Master of Business Administration in Marketing

15 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$39,920.00 (663,393,295 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04067v7 Master of Marketing

66 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$39,160.00 (650,763,562 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04261v2 Master of Marketing (Extension)

35 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$39,160.00 (650,763,562 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10026v4 Bachelor of Business - Advertising and Marketing Communications

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10026v4 Bachelor of Business - Marketing

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10323v2 Bachelor of Design in Product Design Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019

A$36,260.00 (602,571,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C11039v4 Graduate Certificate in Marketing

17 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Ba 2019, 22 Tháng Bảy 2019

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã dành học bổng và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế với tổng trị giá 30 triệu đô la Úc trong vòng 5 năm tới.

  • Trường Đại học trẻ tuổi số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình gắn liền thực tiễn cho sinh viên
  • Là thành viên của Mạng lưới Công nghệ Úc
  • Đã đầu tư 1.3 tỉ đô la Úc vào cơ sở thiết bị trên khu học xá