10 khóa học Marketing tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20510

280

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C04382v1 Master of Marketing

86 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (655,762,354 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04383v1 Master of Marketing (Extension)

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (655,762,354 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C07135v1 Graduate Diploma in Marketing

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (655,762,354 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10026v4 Bachelor of Business - Advertising and Marketing Communications

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (607,110,562 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10026v4 Bachelor of Business - Marketing

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (607,110,562 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10363v1 Bachelor of Communication (Public Communication)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (562,765,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10367v1 Bachelor of Communication (Public Communication) Bachelor of Arts in International Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (562,765,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10374v2 Bachelor of Communication (Public Communication) Bachelor of Creative Intelligence and I ...

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (562,765,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10382v1 Bachelor of Communication (Public Communication) Bachelor of Laws

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,470.00 (709,359,083 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C11282v1 Graduate Certificate in Marketing

27 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá