56 khóa học Quản lý tại University of Technology Sydney - UTS

australia

17753

280

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Bachelor of Biomedical Physics Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$39,520.00 (617,534,876 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Advertising and Marketing Communications

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (594,721,088 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (594,721,088 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Creative Writing) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (551,281,135 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Journalism) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$40,290.00 (629,566,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Media Arts and Production) Bachelor of Creative Intelligence and Innov ...

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$40,290.00 (629,566,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Public Communication) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (551,281,135 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Social and Political Sciences) Bachelor of Creative Intelligence and I ...

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (551,281,135 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design in Animation Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (594,721,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design in Architecture Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,720.00 (605,034,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design in Fashion and Textiles Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (594,721,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design in Interior Architecture Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$38,060.00 (594,721,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá