56 khóa học Quản lý tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20509

282

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02067v1 PhD - Doctor of Philosophy in Transdisciplinary Innovation

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$34,350.00 (547,930,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03051v2 Master of Analytics (Research)

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (572,336,494 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03063v1 Master of Transdisciplinary Innovation (Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$34,350.00 (547,930,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04006v7 Master of Project Management

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (527,513,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04259v2 Master of Management (Extension)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (655,762,354 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04285v1 Master of Event Management

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (527,513,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04287v1 Master of Management

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (655,762,354 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04288v1 Master of Not-for-Profit and Social Enterprise Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (527,513,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04317v1 Master of Property Development and Project Management

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (527,513,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04323v1 Master of Applied Policy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,350.00 (547,930,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04368v1 Master of Event Management (Extension)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (527,513,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04371v1 Master of Not-for-Profit and Social Enterprise Management (Extension)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (527,513,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá