20 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20482

282

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02001v2 PhD - Doctor of Philosophy in Design, Architecture and Built Environment

116 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$30,530.00 (480,119,466 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03001v4 Master of Architecture (Research)

241 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$30,530.00 (480,119,466 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03002v5 Master of Built Environment (Research)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$30,530.00 (480,119,466 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04007v7 Master of Planning

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,063,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04008v6 Master of Property Development

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,063,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04235v2 Master of Architecture

164 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (608,916,664 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04243v3 Master of Design

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (598,537,402 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04294v1 Master of Real Estate Investment

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,350.00 (540,193,373 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04315v1 Master of Property Development and Investment

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,350.00 (540,193,373 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04316v2 Master of Property Development and Planning

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,063,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04317v1 Master of Property Development and Project Management

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,063,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C06006v5 Graduate Diploma in Property Development

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,063,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá