24 khóa học Khoa học đại cương tại University of Technology Sydney - UTS

20157

245

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02031v3 PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical and Physical Sciences By Research

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03025v4 Master of Science (Research) in Computing Sciences

33 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$34,180.00 (563,821,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03026v6 Master of Science (Research) in Mathematical Sciences

10 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Biology

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Biomedical Science

22 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Chemistry

8 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Environmental Sciences

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Life Sciences

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Materials Science

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Mathematics

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Physics

8 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04241v2 Master of Science

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (633,103,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá