12 khóa học Toán học tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20482

282

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02030v3 PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (633,606,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03026v6 Master of Science (Research) in Mathematical Sciences

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (633,606,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04241v2 Master of Science in Mathematical and Statistical Modelling

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (633,606,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04265v2 Master of Science (Extension) in Mathematical and Statistical Modelling

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (633,606,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10242v2 Bachelor of Science in Mathematics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (621,497,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10242v2 Bachelor of Science in Statistics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (621,497,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10243v2 Bachelor of Science in Mathematics Bachelor of Arts in International Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$39,520.00 (621,497,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10243v2 Bachelor of Science in Statistics Bachelor of Arts in International Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$39,520.00 (621,497,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10330v2 Bachelor of Science in Mathematics Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$39,520.00 (621,497,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10330v2 Bachelor of Science in Statistics Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$39,520.00 (621,497,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10384v1 Bachelor of Science in Analytics

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,240.00 (585,641,956 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10385v1 Bachelor of Science in Analytics Bachelor of Arts in International Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$37,240.00 (585,641,956 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá