16 khóa học Sinh học tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20197

258

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02031v3 PhD - Doctor of Philosophy in Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (621,162,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Biology

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (621,162,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04241v2 Master of Science in Marine Science and Management

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04241v2 Master of Science in Medical Biotechnology

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04265v2 Master of Science (Extension) in Medical Biotechnology

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (621,162,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09022v3 Bachelor of Biotechnology (Honours)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,347,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10162v5 Bachelor of Science (Biotechnology), Bachelor of Business

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,347,957 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10169v5 Bachelor of Biotechnology Bachelor of Business

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,347,957 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10172v7 Bachelor of Biotechnology

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,347,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10223v2 Bachelor of Environmental Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,347,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10228v5 Bachelor of Marine Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,347,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10242v2 Bachelor of Science in Biotechnology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (609,347,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá