12 khóa học Hóa học tại University of Technology Sydney - UTS

australia

20384

271

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02031v3 PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (618,729,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research) in Chemistry

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (618,729,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09026v3 Bachelor of Science (Honours) in Applied Chemistry

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09050v1 Bachelor of Forensic Science (Honours) in Applied Chemistry

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09077v1 Bachelor of Medicinal Chemistry (Honours)

102 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10162v5 Bachelor of Science (Chemistry), Bachelor of Business

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10242v2 Bachelor of Science in Chemistry

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10243v2 Bachelor of Science (Chemistry), Bachelor of Arts in International Studies

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10275v1 Bachelor of Medicinal Chemistry

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10330v2 Bachelor of Science (Chemistry), Bachelor of Creative Intelligence

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10354v2 Bachelor of Medicinal Chemistry Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$37,650.00 (606,960,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Extension) in Forensic Science

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$38,380.00 (618,729,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá