35 khóa học Luật tại University of Technology Sydney - UTS

null

19821

286

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02028v6 PhD - Doctor of Philosophy in Law

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (523,471,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03024v7 Master of Laws (Research)

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (523,471,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04143v8 Master of Laws

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$45,350.00 (717,853,472 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04236v3 Juris Doctor

40 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$47,200.00 (747,137,461 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04250v2 Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

46 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$49,100.00 (777,212,910 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04250v2 Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$49,100.00 (777,212,910 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04251v1 Master of Intellectual Property

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Sáu 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$45,350.00 (717,853,472 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

C04320v1 Juris Doctor Graduate Certificate in Professional Legal Practice

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$49,100.00 (777,212,910 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C07073v5 Graduate Diploma in Australian Law

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$47,200.00 (747,137,461 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C07122v1 Graduate Diploma in Legal Studies

16 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$47,200.00 (747,137,461 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10026v4 Bachelor of Business - Business Law

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (602,458,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C10124v8 Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,470.00 (703,923,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá