46 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Technology Sydney - UTS

null

19883

291

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02024v4 PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery, Health

24 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02061v1 PhD - Doctor of Philosophy in Public Health

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02065v1 PhD - Doctor of Philosophy in Genetic Counselling

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,166,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02066v1 PhD - Doctor of Philosophy in Speech Pathology

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,166,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03048v3 Master of Nursing (Research)

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03049v3 Master of Midwifery (Research)

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03050v3 Master of Health Services (Research)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03061v1 Master of Genetic Counselling (Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,166,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03062v1 Master of Speech and Language Sciences (Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,166,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04140v11 Master of Health Services Management

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04228v2 Master of Advanced Nursing

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04246v2 Master of Advanced Health Services Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá