46 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Technology Sydney - UTS

null

16104

267

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Bachelor of Advanced Science in Infection and Immunity

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (575,057,224 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science in Pre-Medicine

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (575,057,224 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$41,910.00 (598,179,406 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$32,600.00 (465,298,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science in Traditional Chinese Medicine

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$37,240.00 (531,524,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science in Traditional Chinese Medicine Bachelor of Arts in International Studies

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$37,240.00 (531,524,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (564,067,051 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$39,520.00 (564,067,051 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science Bachelor of Business

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (564,067,051 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$44,470.00 (634,718,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$38,060.00 (543,228,542 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (Honours)

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (543,228,542 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá