28 khóa học Kỹ thuật và Công nghệ tại University of Technology Sydney - UTS

null

19821

286

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02018v6 PhD - Doctor of Philosophy in Engineering

44 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (612,905,985 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03017v6 Master of Engineering (Research)

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (612,905,985 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04271v3 Master of Engineering

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (625,569,332 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04272v2 Master of Environmental Engineering Management

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (612,905,985 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04273v3 Master of Engineering Master of Engineering Management

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (625,569,332 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04274v1 Master of Engineering Management / MBA - Master of Business Administration

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (612,905,985 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04274v1 Master of Engineering Management / MBA - Master of Business Administration

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (612,905,985 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04275v1 Master of Engineering Management

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (612,905,985 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04277v3 Master of Engineering (Extension)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (625,569,332 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04309v3 Master of Professional Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (625,569,332 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09066v2 Bachelor of Engineering (Honours)

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,470.00 (703,923,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C09067v2 Bachelor of Engineering (Honours) Diploma in Professional Engineering Practice

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,470.00 (703,923,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá