107 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Technology Sydney - UTS

null

19821

286

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02048v4 PhD - Doctor of Philosophy in Business

40 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (558,453,594 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02067v1 PhD - Doctor of Philosophy in Transdisciplinary Innovation

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$34,350.00 (543,732,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03051v2 Master of Analytics (Research)

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (567,951,104 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03063v1 Master of Transdisciplinary Innovation (Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$34,350.00 (543,732,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04006v7 Master of Project Management

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (523,471,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04038v8 Master of Financial Analysis

45 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (650,737,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04237v3 Master of Professional Accounting (Extension)

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (650,737,734 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04238v3 Master of Professional Accounting

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (650,737,734 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04258v3 Master of Finance (Extension)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (650,737,734 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04259v2 Master of Management (Extension)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (650,737,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04260v2 Master of Human Resource Management (Extension)

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$41,110.00 (650,737,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04285v1 Master of Event Management

44 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (523,471,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá