65 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Technology Sydney - UTS

null

19821

286

XẾP HẠNG THE TIMES 194

C02030v3 PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (637,757,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02031v3 PhD - Doctor of Philosophy in Science

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (637,757,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02057v1 PhD - Doctor of Philosophy in Sport and Exercise

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (558,453,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03025v5 Master of Science (Research) in Computing Sciences

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (567,951,104 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03026v6 Master of Science (Research) in Mathematical Sciences

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (637,757,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03029v4 Master of Science (Research)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (637,757,803 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03055v1 Master of Sport and Exercise (Research)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (558,453,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03061v1 Master of Genetic Counselling (Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (523,471,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C03062v1 Master of Speech and Language Sciences (Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (523,471,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04241v2 Master of Science in Marine Science and Management

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (637,757,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04241v2 Master of Science in Mathematical and Statistical Modelling

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (637,757,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C04265v2 Master of Science (Extension) in Mathematical and Statistical Modelling

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (637,757,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá