360 khóa học tại University of Technology Sydney - UTS

null

16061

266

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Bachelor of Advanced Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (572,434,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$40,290.00 (572,434,635 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science in Advanced Materials and Data Science

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (572,434,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science in Infection and Immunity

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (572,434,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science in Pre-Medicine

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (572,434,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Bachelor of Education

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$33,380.00 (474,258,330 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Physics

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (561,494,584 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Physics Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$39,520.00 (561,494,584 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (561,494,584 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biotechnology

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$39,520.00 (561,494,584 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Accounting

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (540,751,110 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Advertising and Marketing Communications

77 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$38,060.00 (540,751,110 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá