353 khóa học tại University of Technology Sydney - UTS

australia

4106

89

XẾP HẠNG THE TIMES 143

Accounting Practices and Tools

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 7 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Adaptable Sustainable Enterprise

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 7 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Data Analytics

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 10 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Data Analytics for Cybersecurity

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 10 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Data Science for Innovation

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Data Visualisation

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 10 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Machine Learning

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 10 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Data Analytics

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 10 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Data Analytics for Cybersecurity

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 10 giờ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Data Science for Innovation

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Data Visualisation

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 10 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Machine Learning

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 10 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Technology Sydney - UTS

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá

Tư vấn du học