361 khóa học tại University of Technology Sydney - UTS

null

20465

281

XẾP HẠNG THE TIMES 196

C02001v2 PhD - Doctor of Philosophy in Design, Architecture and Built Environment

117 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$30,530.00 (480,197,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02018v6 PhD - Doctor of Philosophy in Engineering

37 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$38,720.00 (609,015,702 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02019v3 PhD - Doctor of Philosophy in Humanities and Social Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (444,178,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02020v2 Doctor of Creative Arts

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (444,178,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02024v4 PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery, Health

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,908,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02028v6 PhD - Doctor of Philosophy in Law

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$33,070.00 (520,148,483 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02029v5 PhD - Doctor of Philosophy in Information Systems, Software Engineering, Analytics

62 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (564,346,161 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02030v3 PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (633,709,778 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02031v3 PhD - Doctor of Philosophy in Science

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$40,290.00 (633,709,778 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02039v3 PhD - Doctor of Philosophy in International Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$29,400.00 (462,424,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02041v4 PhD - Doctor of Philosophy in Education

19 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$28,240.00 (444,178,807 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

C02047v2 PhD - Doctor of Philosophy in Computer Systems

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

A$35,880.00 (564,346,161 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS đã đầu tư 1.3 tỷ AUD để xây dựng một khu học xá hiện đại ngay tại trung tâm của khu phố thương mại sầm uất ở Sydney.

  • Tọa lạc ở trung tâm Sydney
  • Trường đại học trẻ số 1 tại Úc
  • Cung cấp nhiều học bổng với tổng giá trị 30 triệu AUD
  • Tuần tra an ninh 24/7 trên khu học xá