13 khóa học Luật tại University of Tasmania (UTAS)

australia

6953

140

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts and Bachelor of Laws

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Legal Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business and Bachelor of Laws

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Economics and Bachelor of Laws

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Justice Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$31,560.00 (497,563,927 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Legal Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$29,446.00 (464,235,342 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychological Science and Bachelor of Laws

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 22 Tháng Sáu 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science and Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 22 Tháng Sáu 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Legal Practice

12 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 0.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music (Research) - College of Arts, Law and Education

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$36,422.00 (574,216,519 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$32,137.00 (506,660,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tasmania là ngôi trường nhận được nhiều giải thưởng về giảng dạy nhất tại Úc.

  • Thuộc top 2% các trường đại học trên thế giới theo ARWU 2016
  • Được đánh giá là dẫn đầu thế giới về Khoa học Trái đất và Biển
  • Đến nay đã đào tạo hơn 110 học giả Rhodes
  • Tiện ích đẳng cấp thế giới trong vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời