11 khóa học Luật tại University of Tasmania (UTAS)

australia

6506

136

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts and Bachelor of Laws

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020

A$31,950.00 (500,271,659 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Major in Legal Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

A$31,950.00 (500,271,659 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business and Bachelor of Laws

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020

A$31,950.00 (500,271,659 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics and Bachelor of Laws

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020

A$31,950.00 (500,271,659 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Justice Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

A$31,950.00 (500,271,659 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$31,950.00 (500,271,659 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Psychological Science and Bachelor of Laws

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020

A$31,950.00 (500,271,659 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science and Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Sáu 2020

A$31,950.00 (500,271,659 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma of Legal Practice

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 0.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Laws

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

A$32,912.00 (515,334,612 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Law)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

A$34,008.00 (532,495,730 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tasmania là một lựa chọn xuất sắc cho sinh viên quốc tế, với chất lượng vượt trội về giáo dục và đời sống sinh viên.

  • Trường đại học hàng đầu nước Úc về chất lượng xuất sắc
  • Cơ sở vật chất hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu
  • Sinh viên có thể tận hưởng từ các mối quan hệ trong ngành
  • Nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới