7 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại University of Tasmania (UTAS)

australia

6208

136

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Nursing

79 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$33,950.00 (548,531,023 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing (Fast Track Hobart)

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$33,950.00 (548,531,023 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing (Fast Track Rozelle)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$33,950.00 (548,531,023 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Nursing (Overseas Registration) (Specialization)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM 1 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$17,950.00 (290,018,611 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Nursing (International)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

A$30,950.00 (500,059,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Nursing (Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

A$32,912.00 (531,760,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Nursing)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

A$37,296.00 (602,592,431 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tasmania là một lựa chọn xuất sắc cho sinh viên quốc tế, với chất lượng vượt trội về giáo dục và đời sống sinh viên.

  • Trường đại học hàng đầu nước Úc về chất lượng xuất sắc
  • Cơ sở vật chất hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu
  • Sinh viên có thể tận hưởng từ các mối quan hệ trong ngành
  • Nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới