6 khóa học Dược tại University of Tasmania (UTAS)

australia

6983

145

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Pharmacy with Applied Honours

55 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

28 February 2020, 17 July 2020

A$34,950.00 (536,577,672 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Pharmaceutical Science

52 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 1 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

28 February 2020, 17 July 2020

A$32,950.00 (505,872,226 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Pharmacy

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

28 February 2020, 17 July 2020

A$29,950.00 (459,814,057 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Pharmaceutical Science

74 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

28 February 2020, 17 July 2020

A$32,950.00 (505,872,226 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Pharmacy

105 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

28 February 2020, 17 July 2020

A$36,200.00 (555,768,576 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Pharmacy)

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

28 February 2020, 17 July 2020

A$38,392.00 (589,421,745 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tasmania là một lựa chọn xuất sắc cho sinh viên quốc tế, với chất lượng vượt trội về giáo dục và đời sống sinh viên.

  • Trường đại học hàng đầu nước Úc về chất lượng xuất sắc
  • Cơ sở vật chất hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu
  • Sinh viên có thể tận hưởng từ các mối quan hệ trong ngành
  • Nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới