35 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Tasmania (UTAS)

australia

6953

140

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Laboratory Medicine

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,586.00 (529,505,134 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nutrition Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$29,963.00 (472,386,183 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Pharmacy with Applied Honours

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$33,586.00 (529,505,134 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychological Science and Bachelor of Laws

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 22 Tháng Sáu 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Major in Psychological Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$34,239.00 (539,800,104 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Health

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$36,422.00 (574,216,519 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Pharmaceutical Science

52 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 1 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$31,516.00 (496,870,238 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Pharmacy

85 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$35,350.00 (557,315,742 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Pharmacy)

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$37,493.00 (591,101,530 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Psychological Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$30,481.00 (480,552,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Health and Physical Education)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$31,028.00 (489,176,601 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise and Sport Science with Clinical Honours in Exercise Physiology

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,586.00 (529,505,134 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tasmania là ngôi trường nhận được nhiều giải thưởng về giảng dạy nhất tại Úc.

  • Thuộc top 2% các trường đại học trên thế giới theo ARWU 2016
  • Được đánh giá là dẫn đầu thế giới về Khoa học Trái đất và Biển
  • Đến nay đã đào tạo hơn 110 học giả Rhodes
  • Tiện ích đẳng cấp thế giới trong vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời