COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

22 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Tasmania (UTAS)

australia

5813

127

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree in Arts

21 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$31,950.00 (528,109,531 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts and Bachelor of Business

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$31,950.00 (528,109,531 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts and Bachelor of Economics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$31,950.00 (528,109,531 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts Major in Creative Arts and Health

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$31,950.00 (528,109,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts Major in Music

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$31,950.00 (528,109,531 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts Major in Theatre and Performance

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$31,950.00 (528,109,531 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Design

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$29,950.00 (495,051,032 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Fine Arts

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$32,950.00 (544,638,781 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$32,950.00 (544,638,781 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Creative Arts and Health

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020

A$29,950.00 (495,051,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Fine Arts

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - MINIMUM 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

A$29,450.00 (486,786,407 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Music (Specialization)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 0.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, July 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tasmania là một lựa chọn xuất sắc cho sinh viên quốc tế, với chất lượng vượt trội về giáo dục và đời sống sinh viên.

  • Trường đại học hàng đầu nước Úc về chất lượng xuất sắc
  • Cơ sở vật chất hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu
  • Sinh viên có thể tận hưởng từ các mối quan hệ trong ngành
  • Nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới