207 khóa học tại University of Tasmania (UTAS)

australia

3091

56

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Applied Science (Marine Engineering)

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

A$32,603.00 (573,650,460 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Applied Science (Nautical Science)

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

A$31,500.00 (554,243,152 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Agribusiness

11 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$25,000.00 (439,875,518 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Applied Business

16 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$25,000.00 (439,875,518 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate Degree in Applied Science

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$25,000.00 (439,875,518 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Applied Technologies

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$25,000.00 (439,875,518 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Arts

19 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$31,950.00 (562,160,911 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Global Logistics and Maritime Management

32 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$25,000.00 (439,875,518 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Agricultural Science with Honours

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$35,950.00 (632,540,994 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Marine Engineering)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Sáu 2021

A$32,603.00 (573,650,460 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science (Nautical Science)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Sáu 2021

A$32,603.00 (573,650,460 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science (Professional Honors in Environmental Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Tasmania (UTAS)

Đại học Tasmania là một lựa chọn xuất sắc cho sinh viên quốc tế, với chất lượng vượt trội về giáo dục và đời sống sinh viên.

  • Trường đại học hàng đầu nước Úc về chất lượng xuất sắc
  • Cơ sở vật chất hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu
  • Sinh viên có thể tận hưởng từ các mối quan hệ trong ngành
  • Nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới