Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

233 khóa học tại University of Tasmania (UTAS)

australia

2938

51

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Applied Science (Marine Engineering)

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022

A$31,500.00 (525,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Applied Science (Nautical Science)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022

A$31,500.00 (525,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Agribusiness

14 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Applied Business

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate Degree in Applied Science

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Applied Technologies

16 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Arts

11 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$31,950.00 (532,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Global Logistics and Maritime Management

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Agricultural Science with Honours

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$35,950.00 (599,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agriculture with Honours

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$35,950.00 (599,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Marine Engineering)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022

A$32,603.00 (543,383,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science (Nautical Science)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022

A$32,603.00 (543,383,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Tasmania (UTAS)

Tasmania là hòn đảo của những bộ óc sáng tạo và tò mò. Cho dù đến từ quốc gia nào, sinh viên cũng sẽ hòa nhập vào một cộng đồng hợp tác, thân thiện.

  • Top 2% các trường đại học toàn cầu theo xếp hạng của THE
  • Top 1% toàn cầu về khoa học nông nghiệp, điều dưỡng và Luật
  • Xếp hạng cao về tính bền vững
  • Các dịch vụ hỗ trợ xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Tư vấn du học